Du kan också se våra gudstjänster live på: 

facebook eller på http://smedjan.online.church