top of page
IMG_6383.jpg
IMG_6383.jpg

Välkommen till Smedjan. En kyrka med ett hjärta som bultar för människor och som passionerat älskar en levande Gud. Vi är en kyrka med ett ungt och modernt uttryck men som samtidigt är en plats där alla åldrar samlas för att tillsammans skapa ett andligt hem där alla är välkomna. Oavsett vem du är, var du kommer från eller vad du bär med dig så är du alltid välkommen. Smedjan är en plats där människor kan finna nytt liv i Jesus, få växa och blomma ut i allt det som Gud tänkt för dem.

 

Välkommen till någon av våra gudstjänster

 

Smedjan startades redan 1908 under namnet Betelförsamlingen och är en del av pingst, en av Sveriges största frikyrkorörelser. Samfundet Pingst är medlem i Sveriges Kristna Råd. För mer info: www.pingst.se

Vi tror

Vi tror att Bibeln är inspirerad av Gud och det auktoritativa ofelbara Gudsordet.

Vi tror på en enda evig treenig Gud; Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Vi tror att Jesus Kristus är Gud, jungfrufödelsen, Jesu syndfria liv, hans under, hans ställföreträdande försoningsdöd genom att han dog för oss, hans fysiska uppståndelse, hans uppstigande till Faderns högra sida och hans återkommande i makt och ära.

Vi tror att syndiga och förlorade människor måste födas på nytt i Helige Ande, genom tron på Jesus Kristus, för att bli frälsta.

Vi tror på det bibliska dopet av troende genom nedsänkning.

Vi tror att dopet i den Helige Ande med tungotalet som tecken efter Andens ingivelse, samt de andliga gåvorna och tjänsterna i funktion.

Vi tror på ett gudfruktigt liv genom den Helige Andes verk i den kristne.

Vi tror på Jesu Kristi församling och de troendes enhet.

Vi tror att kristen tro skall omsättas i praktisk handling i vardagslivet och att det är nödvändigt att betjäna människor på alla livets områden.

om oss

bottom of page