INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 Corona.

 

NYTT från 27 mars

Idag har regeringen tagit beslut på att inga sammankomster med över 50 personer får ske. Därför kommer Smedjan inte ha några offentliga gudstjänster till vidare. Men du följa våra Webgudstjänster samma tider 11.00 söndagar.

Du kan se dem här på hemsidan under fliken LIVE, på http://smedjan.online.church eller på facebook.

..................................................................................................................................................

I församlingen Smedjan vill vi ta människors oro för Coronaviruset på allvar. Pingst - Fria församlingar i Samverkan har skickat ut rekommendationer hur vi som pingstkyrkor bör hantera situationen. Vi vill därför skicka med några råd kring hur vi bör förhålla oss i vår gemenskap den närmaste tiden.

 

Det som vi skriver nu kan ändras snabbt om riskläget förändras.

Vi vill uppmana dig att följa de råd och instruktioner som våra myndigheter meddelar.

 

Längre ner finner du några användbara länkar.

 

Det är viktigt att visa hänsyn men inte medverka till att skapa fruktan. Vi påminns om att alltid leva i kärlek mot våra medmänniskor och att Jesus säger ”allt vad vi har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” (Matt 25).

Som församlingsledning vill vi uppmana dig att den närmaste tiden visa stor hänsyn.

Detta kan handla om att vi inte hälsar i hand när vi träffas, att vi använder den handsprit som finns vid entrén till kyrkan och försöker att visa värme och kärlek, men under en tid med lite fysisk distans.

 

 

INFORMATION FRÅN SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN – KONTAKT MED VÅRDEN

Om du har allmänna frågor om Corona så kan du ringa 113 13 dygnet runt.

Om du är sjuk eller misstänker att du är sjuk ska du kontakta 1177. Du kan också finna information på deras hemsida (www.1177.se).

 

INFORMATION FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

VI uppmanar dig som har frågor att ta del av informationen från Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se). Där kan du bl a läsa:

 

SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN – KONTAKT MED VÅRDEN

Om du har allmänna frågor om Corona så kan du ringa 113 13 dygnet runt.

Om du är sjuk eller misstänker att du är sjuk ska du kontakta 1177. Du kan också finna information på deras hemsida (www.1177.se).

 

OM VÅRA SAMMANKOMSTER I KYRKAN

Sedan 2020-03-10 kl 14.00 bedömer Folkhälsomyndigeten risken för smittspridning av det nya coronaviruset som mycket hög i Sverige vilket föranleder åtgärder från vår sida.

Regeringen vidtar en rad åtgärder. Bland annat kommer inga folksamlingar där över 500 personer samlas att genomföras. Många föreningar, verksamheter och klubba som inte når upp till samlingar på 500 personer väljer ändå att stänga ner sin verksamhet i väntan på att se hur utvecklingen blir och hindra smittspridning. 

 

Vi uppmanar därför alla som varit utomlands den närmaste tiden och speciellt besökt de områden som svenska myndigheter avråder från att resa till att stanna hemma från kyrkan. Detta inkluderar i dagsläget främst om du har besökt Italien, Iran, Kina, Sydkorea eller Tyrolen i Österrike de senaste 14 dagarna. Om du har varit i nära kontakt (inom 1 meters avstånd i 15 minuter eller mer) med någon som rest i dessa områden de närmaste 14 dagarna som uppvisat någon form av symptom (torrhosta, feber eller andningsbesvär) uppmanar vi även dig att stanna hemma.

 

Om du uppvisar något av symptomen uppmanar vi dig att kontakta vården direkt, att lyssna till deras instruktioner och att inte röra dig bland folk. Uppvisar du något symptom bör du inte komma till kyrkan, av respekt för dina medmänniskor. Vi ber givetvis gärna för dig och hjälper dig i den mån det är möjligt.

 

Vid samlingar i Smedjan ber vi er att undvika att ta i hand eller kramas.

Håll god handhygien.

Är du äldre eller har sjukdom som kan drabbas hårdare av influensa eller dyligt så uppuntrar vi dig att stanna hemma.

 

Vi följer givetvis utvecklingen kontinuerligt och är redo att vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas.

 

 

KÄLLOR VI REKOMMENDERAR ATT DU REGELBUNDET UPPDATERAR DIG FRÅN:

Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19

1177 – Vårdguiden https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Världshälsoorganisationen (WHO) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Svensk Krisinformation www.krisinformation.se