top of page

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 Corona.

OBS! GUDSTJÄNSTER Endast online från 29 oktober 2020!

 

Den 29 oktober 2020 gick Folkhälsomyndigheten (FHM) ut med varning om ökad spridning av Covid-19 ibland annat Västra Götalands Län och har därför skärpt direktiven för att hindra att vi får se samma spridning som i våras. Utdrag från FHM:

 

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län att:

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. 

 

Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas.

 

 

Smedjan Church följer givetvis Folkhälsomyndighetens direktiv och kommer  därför ställa om till endast gudstjänster ONLINE fram till 19 november och tar löpande beslut beroende på utvecklingen och vad Folkhälsomyndigheten säger efter det datumet. 

 

Vi kommer göra allt vi kan för att betjäna dig på bästa möjliga sätt trots situationen  Gudstjänster kommer spelas in och sändas på Facebook och Youtube (länkar nedan). Det innebär att du som är uppsatt på Team någon av följande söndagar, om du är frisk, kommer in och hjälper till och tjänar så att vi kan sända gudstjänsterna online.

 

Hjälp oss sprida informationen så att alla är trygga med vad som händer. Vi fortsätter be att detta inte skall eskalera utan att vi snart kan samlas som kyrka igen. Så låt oss ta detta på allvar och ta vårt ansvar, tvätta händerna, sprita dig och håll avstånd så ses vi snart igen!

 

Se oss online på söndag på:

https://www.facebook.com/smedjanchurch

 

https://www.youtube.com/channel/UCN3m2BTxT33gIAOYdK89t8A

50 + funktionärer

Vi har fått nya direktiv. Vi får ta emot 50 personer PLUS funktionärer. Det vill säga att lovsångare och tekniker inte behöver räknas in i de 50. Det innebär att vi ökar stolarna i stora salen från 35 till 50 platser samt ytterligare 50 platser i Cafet där vi har TV överföring. Vi håller avstånd på minst en meter. Vi ber folk inte stå och samtala i dörrar eller entréer så att man inte behöver trängas när man går ut. Inga barn får lämna kids och springa in i lokalerna utan föräldrar måste gå och hämta sina barn efter gudstjänsten.

Sändningarna endast facebook

Just nu kan vi inte sända på Smedjan.church.online utan endast via facebook. För dig som inte har facebook så arbetar vi på en lösning..

Hösten 2020

Vi startar upp gudstjänster igen! Från och med 16 augusti kommer vi att ta ett steg mot att återgå till normala gudstjänster igen. Vi följer självklart de riktlinjer som ges och tar smittorisken på högsta allvar. Vi kommer därför att dela upp gudstjänsten på två platser. Dels i stora salen samt nere i caféet via TV överföring. Detta gör att vi kan ta emot ca 35 personer i stora salen. Vi har ju ett lovsångsteam mm som gör att vi måste begränsa deltagare till max 40 personer. Vi kommer sedan ha en stor TV med ljudanläggning nere i Caféet vilket gör att vi kan ta emot upp mot 50 personer där. 

För att detta skall fungera både efter de restriktioner som finns och att minimera smittospridning gäller följande regler:

- Vi har alltså två olika entreer. Du får endast gå in i en av entreerna.  Det betyder du kan inte gå in i huvudentrén på övre plan för att sen gå igenom trapphuset ner till caféet. Trapphuset får alltså ej användas som genomgång. 

- Du checkar in dina barn till Kids i nere vid cafe entrén och barnen går in med kids ledare genom egen ingång på baksidan direkt in i Kidslokalen. Barnen har alltså en helt egen ingång och skall inte gå igenom huvudentrén eller cafet.

- Tvätta händerna och använd handsprit när du kommer in i lokalen.

- Håll avstånd. Inga kramar eller handslag.

- Är du sjuk, eller förkyld stannar du hemma... Se på gudstjänsten online.

Vi kommer komma ut med mer information allt eftersom. Gudstjänsterna kommer även fortsättningsvis sändas LIVE varje söndag även när vi har vanliga gudstjänster igen.

 

NYTT från 27 mars

Idag har regeringen tagit beslut på att inga sammankomster med över 50 personer får ske. Därför kommer Smedjan inte ha några offentliga gudstjänster till vidare. Men du följa våra Webgudstjänster samma tider 11.00 söndagar.

Du kan se dem här på hemsidan under fliken LIVE, på http://smedjan.online.church eller på facebook.

..................................................................................................................................................

I församlingen Smedjan vill vi ta människors oro för Coronaviruset på allvar. Pingst - Fria församlingar i Samverkan har skickat ut rekommendationer hur vi som pingstkyrkor bör hantera situationen. Vi vill därför skicka med några råd kring hur vi bör förhålla oss i vår gemenskap den närmaste tiden.

 

Det som vi skriver nu kan ändras snabbt om riskläget förändras.

Vi vill uppmana dig att följa de råd och instruktioner som våra myndigheter meddelar.

 

Längre ner finner du några användbara länkar.

 

Det är viktigt att visa hänsyn men inte medverka till att skapa fruktan. Vi påminns om att alltid leva i kärlek mot våra medmänniskor och att Jesus säger ”allt vad vi har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” (Matt 25).

Som församlingsledning vill vi uppmana dig att den närmaste tiden visa stor hänsyn.

Detta kan handla om att vi inte hälsar i hand när vi träffas, att vi använder den handsprit som finns vid entrén till kyrkan och försöker att visa värme och kärlek, men under en tid med lite fysisk distans.

 

 

INFORMATION FRÅN SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN – KONTAKT MED VÅRDEN

Om du har allmänna frågor om Corona så kan du ringa 113 13 dygnet runt.

Om du är sjuk eller misstänker att du är sjuk ska du kontakta 1177. Du kan också finna information på deras hemsida (www.1177.se).

 

INFORMATION FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

VI uppmanar dig som har frågor att ta del av informationen från Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se). Där kan du bl a läsa:

 

SJUKVÅRDSUPPLYSNINGEN – KONTAKT MED VÅRDEN

Om du har allmänna frågor om Corona så kan du ringa 113 13 dygnet runt.

Om du är sjuk eller misstänker att du är sjuk ska du kontakta 1177. Du kan också finna information på deras hemsida (www.1177.se).

 

OM VÅRA SAMMANKOMSTER I KYRKAN

Sedan 2020-03-10 kl 14.00 bedömer Folkhälsomyndigeten risken för smittspridning av det nya coronaviruset som mycket hög i Sverige vilket föranleder åtgärder från vår sida.

Regeringen vidtar en rad åtgärder. Bland annat kommer inga folksamlingar där över 500 personer samlas att genomföras. Många föreningar, verksamheter och klubba som inte når upp till samlingar på 500 personer väljer ändå att stänga ner sin verksamhet i väntan på att se hur utvecklingen blir och hindra smittspridning. 

 

Vi uppmanar därför alla som varit utomlands den närmaste tiden och speciellt besökt de områden som svenska myndigheter avråder från att resa till att stanna hemma från kyrkan. Detta inkluderar i dagsläget främst om du har besökt Italien, Iran, Kina, Sydkorea eller Tyrolen i Österrike de senaste 14 dagarna. Om du har varit i nära kontakt (inom 1 meters avstånd i 15 minuter eller mer) med någon som rest i dessa områden de närmaste 14 dagarna som uppvisat någon form av symptom (torrhosta, feber eller andningsbesvär) uppmanar vi även dig att stanna hemma.

 

Om du uppvisar något av symptomen uppmanar vi dig att kontakta vården direkt, att lyssna till deras instruktioner och att inte röra dig bland folk. Uppvisar du något symptom bör du inte komma till kyrkan, av respekt för dina medmänniskor. Vi ber givetvis gärna för dig och hjälper dig i den mån det är möjligt.

 

Vid samlingar i Smedjan ber vi er att undvika att ta i hand eller kramas.

Håll god handhygien.

Är du äldre eller har sjukdom som kan drabbas hårdare av influensa eller dyligt så uppuntrar vi dig att stanna hemma.

 

Vi följer givetvis utvecklingen kontinuerligt och är redo att vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas.

 

 

KÄLLOR VI REKOMMENDERAR ATT DU REGELBUNDET UPPDATERAR DIG FRÅN:

Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se/covid-19

1177 – Vårdguiden https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/

Världshälsoorganisationen (WHO) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Svensk Krisinformation www.krisinformation.se

bottom of page