top of page

Uppdatering efter branden 6 okt

Arbetet efter branden går otroligt bra och försäkringsbolaget, saneringsbolaget och

byggfirman kör för fullt nu och man ser resultat för varje dag som går nu. De gör allt de kan för att hjälpa oss att så fort som möjligt kunna återuppta vår verksamhet.


Saneringsbolaget har prioriterat saneringen av cafét och kommer vara helt klara så att vi kan ha gudstjänst där redan nu på söndag!! De skall även sanera gamla second hand men om de hinner klart redan till söndag eller ej vet vi inte än. Vi kommer se till att vi har brandlarm i funktion på hela nedre plan redan till på söndag. När även Second Hand är klart kan vi använda denna till antingen möteslokal eller Kids (om vi kör Second hand som möteslokal så får Kids använda cafét eller vise versa). Branddörren in till trapphuset i gamla second Hand kommer tejpas igen och kommer inte kunna användas. Men det är ju fantastiskt att vi på så kort tid kommer ha hela nedre plan fullt funktionellt för gudstjänster, kids, café och kanske även ungdomshänget på lördagar…


När hela markplan (cafét och gamla second hand) är färdigsanerat kommer de fokusera på stora salen. Mattan inne i stora salen kommer att behövas bytas ut helt och hållet för att all lukt skall försvinna. Försäkringsbolaget inser att det blir dyrare att ha saneringsbolaget på plats för att sanera varje lampa i taket så vi kommer istället få köpa in ny scenbelysning. Stolarna och resten av det vi räddade ut ur lokalen på brandnatten som instrument, ljudbord och alla annan teknisk utrustning kommer saneras i en special container som kommer tas hit där de kommer ozonisera utrustningen för att lukt mm skall försvinna. Sen får vi självklart se om något blivit vattenskadat eller på annat sätt skadat under branden. Saneringsbolaget och byggarna har som ambition att så snabbt som möjligt skapa förutsättningarna för att vi skall kunna ha våra gudstjänster uppe i stora salen igen. Entré in i kyrksalen blir då nödutgången och tanken är att sedan bygga en provisorisk vägg framför balkongen så att byggarna kan jobba ohindrat, samtidigt som vi skall kunna använda stora salen till gudstjänster. Hur lång tid det kommer ta tills vi kan vara i stora salen igen kan vi i dagsläget inte svara på, så vi kommer få fira gudstjänster i cafét under en period.


Byggarna håller nu på att riva allt till själva stommen, och det som är eldskadat byts ut. De

har redan fyllt sex containers och mycket är kvar att riva ut. De kommer börja med att lägga ett nytt tak uppifrån för att stoppa regn att komma in, för att sedan riva undertak och isolering underifrån. Försäkringsbolaget vill inte betala för väderskyddet för länge så att riva och bygga upp det yttre skalet snabbt är viktigt för att vi själva inte skall behöva stå för kostanden av väderskyddet.

Hela huvudentrén kommer rivas ut till själva stommen. Även toaletterna kommer rivas ut.

Porslinet, som toaletter och handfat kan dock räddas.


Försäkringen täcker ett fullt återställande av själva fastigheten (byggnationen) till det skick den var i innan. Men kostnader kommer i form åldersavdrag och självrisk. Åldersavdrag görs på lösöre, installationer och alla ytskikt som innerväggar, innertak, kakel, mattor mm.


Polisen har ännu ingen information om brandens orsak. Varken soc eller polisen har kunna

komma ikontakt med hyresgästen vilket skapar problem i förundersökningen. Så ingen ny

information på orsaken till branden.


Vad som ligger framför

Låt oss se till att gå ut starkare, större och bättre ut ur den här prövningen. Låt oss se möjligheter och lyfta vår blick till Gud som kan göra långt mer än vi kan tänka och drömma. Så låt oss drömma och visionera om framtiden och hur vi kan utnyttja möjligheten när vi nu måste bygga om.


Vi vill bygga en större entré som inte bara är ett kapprum utan en mötesplats där vi får plats att mingla, mötas och bygga relationer före och efter gudstjänsterna. Vi vill passa på att bygga en ännu tydligare och mer välkomnande entré där nya besökare direkt från parkeringen skall se vart huvudentrén är. Vi vill också passa på att lägga om hela taket på entrésidan för att få mindre regnläckage plus att skapa rätt förutsättningar för att sätta upp solpanel längre fram.


Samtidigt har vi vårt projekt ,som vi sedan innan startat, med att lägga ett nytt golv och bygga om gamla Second Hand för att betjäna nästa generation. Detta är ju ett projekt som är separerat från branden. Skall vi nu ha gudstjänster ner i Cafét under en period så kanske det är viktigare än någonsin att prioritera och genomföra arbetet med att gjuta ett nytt golv med golvvärme. Där handlar det bara om att vi skall få in 125 000:- innan vi kan trycka på startknappen. Låt oss tro Gud om ett ekonomiskt mirakel där så att vi kan skapa förutsättningarna att betjäna nästa generation. Då får vi även ännu bättre möjligheter att nå ungdomarna som hänger i Skärhamn på lördagskvällarna. Inget av detta behöver pausas bara för att det byggs om på andra sidan av byggnaden.


Allt är möjligt för den som tror… och det finns en enorm kraft i Guds församling när vi kommer samman.


Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son." Jesus sade till honom:

"Salig är du, Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min Far i himlen. Och jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen." Matt 16:16-19


”Jag säger er sanningen: Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen.Matt 18:18-19


Tillsammans skall vi gå segrande ut ur den här prövningen. Helvetets portar skall inte få makt över församlingen! Så låt oss se till, att det fienden trodde skulle förstöra och bryta ner oss, får bli till ett vittnesbörd på kraften i församlingen när vi kommer samman!


Tillsammans är vi starka!


167 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Uppdatering efter branden lördag 25 sept

Nu är steg klart av efterarbetet efter branden som handlar om att säkerställa platsen rensa bort och påbörja rivning. På måndag har vi ett stort möte med försäkringsbolaget, Saneringsbolaget, Byggfirm

Comments


bottom of page