Laptop%20%26%20Coffee_edited.jpg

Smedjan Update

Uppdateringar Uppmuntran Undervisning63 visningar0 kommentarer

Idag, tisdag 21 sept, har Saneringsbolaget börjat sitt arbete. De kommer först prioritera att få bort lukt i Cafet och sanera det så att vi fort kan börja använda cafét. Om allt går bra kan vi nog börja ha gudstjänster nere i cafét om bara någon vecka. Nästa prioritet för Saneringsbolaget är kyrksalen. Den kommer ta längre tid att sanera för att få bort askdamm fukt och röklukt. Men de kommer jobba för att försöka rädda kyrksalen så att vi kan återgå till normal verksamhet så fort det går. Det är oerhört viktigt att INGEN på eget bevåg går in i cafet eller någon annan del av kyrkan. Saneringsbolaget kommer fylla lokalen med en gas som skall ta bort röklukt, den är farlig att inandas. Just nu är det jag och Daniel som är de ända som sanering och försäkringsbolaget tillåter in i lokalen. Behöver du in kyrkan av någon anledning så kontakta då bara mig eller Daniel.

Byggbolaget Dan Lindberg har också kommit på plats och börjat med att säkra upp den del av byggnaden som är eldskadad. Container kommer på plats, byggställningar kommer börja byggas upp och de kommer sedan täcka för det uppbrutna taket med plast. På fredag kommer även riktigt byggstaket upp för att förhindra obehöriga att gå in på brandplatsen/arbetsplatsen. Vi skall sedan ha ett nytt möte med byggbolag, försäkringsbolag och saneringsfirman på måndag.

Elektriker var också på plats för att säkra elen och få till el till saneringbolaget och byggbolaget.

Polisen var även de på plats i kyrkan igen för att påbörja förundersökningen. De gick även runt och talade med folk i området. De har ingen ny information i dagsläget om orsak.

23 visningar0 kommentarer

Idag måndag den 20 sept har besiktningsmannen från försäkringsbolaget gjort en första genomgång av kyrkan. Med det startar arbetet mot en återuppbyggnad av kyrkan. Ett byggbolag kommer snarast komma för att akut börja säkra platsen, plasta in tak, sätta upp byggstaket och sen starta rivning. Rivning är viktig för att besiktningsmannen skall kunna avgöra skadornas utsträckning mm. På torsdag kommer sen byggare och besiktningsmannen med oss lägga upp planen framåt. Rivningen är akut och måste påbörjas omgående, men när vi sedan skall börja bygga kan vi välja att gå ut med offert mm för att välja bästa byggfirma för den processen. Kanske vill vi passa på att bygga större entré eller bygga om taket… då måste nya ritningar och nytt bygglov till. Inget bygglov krävs dock om vi bara återställer som det var innan. Men nu har vi chansen att göra något ännu bättre!

Imorgon startar även saneringsbolaget Ocab sitt fullskaliga arbete med att försöka rädda kyrksalen mm med avfuktning och jonisering mot lukt.

Imorgon kommer även han som leder förundersökningen hos polisen för att på plats börja med nya förhör. Många som som gett information till polisen kommer höras igen under mer lugna förhållanden.

15 visningar0 kommentarer